Rydym wedi gweithio’n galed i greu enw cryf, sefydlog a dibynadwy yn y diwydiant amaethyddol yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Rydym yn dal i fod yn gwmni teuluol dan arweiniad Emyr Evans a’i wraig Gwenda a’u meibion Gwynedd a Berwyn. Rydym am barhau i weithio’n agos gyda’r sector amaethyddol gan edrych ymlaen at gyfleuon i wasanaethu a datblygu perthynas gyda diwydiannau o bob math o fewn yr ardal.

We’ve worked hard to create a strong, stable and reputable name in the agricultural and construction industries in North Wales and beyond. We’re still a family company headed by Emyr Evans and his wife Gwenda and their sons Gwynedd and Berwyn. We hope to continue working closely with the agricultural sector and we look forward to any opportunity to serve and develop relationships with local construction companies, councils, utilities and industries.