*English below*

Dechreuodd Geraint y busnes o’r fferm deuluol yn ol ym 1968. Symudodd yn ddiweddarach i Garej y Wern, a leolit ar y A40 yn 1986a tyfodd y busness o nerth i nerth.

Yna cafodd Geraint y gyfle i brynu’r hen gaffi a gorsaf betrol High Noon, fe ail agorodd yr orsaf betrol, acyna dechreuodd ar ei freuddwyd bywyd – adeiladu ystafell arddangos fawr ar gyfer y 4×4.

Ym mis Mai 2000, daeth breddwyd Geraint yn wir, gyda’i wraig Beryl wrth ei ochr agorodd ganolfan 4×4 Geraint Jones.

Yn 2005, cafodd iechyd Geraint dro am y geaethaf a daeth eu merch ieuengaf Marie i helpu yn y busnes. Gwnaeth Geraint adferiad llawn ac yn fuan roedd yn ol tu ol i’w ddesg.

Nid oes yna fyth amser tawel yn yr arddangosle p’unai yw’n haf, rydym yn brysur iawn gyda’r sioeau, neu’n amser y gaeaf gyda’r tywydd Prydeinig mae’r galw am 4×4 yn tyfu.

Yn 2012, cymerodd iechyd Geraint dro arall am y gwaethaf.

Gan gael triniaeth ddifrifol yn yr ysbyty a chyda’r busnes yn dal i tyfu, daeth Diane a Gavin, merch hynaf Geraint a Beryl a’u mab yng nghyfraith hefyd i weithio yn y busnes.

Mae iechyd Geraint ers hynny wedi gwella ac mae’n gadw llygad agos arnom.

Gydag ystafell arddangos fawr dan do a gofod mawr y tu allan rydym yn gallu cadw llawer iawn o stoc a chadw ystod o 4 × 4 – mae unrhyw un yn gwneud unrhyw fodel, yn newydd neu’n eiddo blaenorol.


Geraint started the business from the family farm back in 1968, he later moved to Wern Garage, situated on the A40 in 1986, the business grew from strength to strength, Geraint then had the opportunity to purchase the old High noon cafe and petrol station, he re opened the petrol station, and then started on what had been his life time dream  – building a large indoor showroom for the 4×4’s.

In May 2000 Geraint’s dream came true, with his wife Beryl by his side they opened Geraint Jones High noon 4×4 centre.

In 2005 Geraint’s health took a turn for the worse and their youngest daughter Marie came to help in the business, Geraint made a full recovery and was soon back behind his desk.

There is never a quiet time at the showroom whether its summer we are very busy with the summer shows, or whether its winter time, with the British weather the demand for 4×4’s is growing.

In 2012 Geraint’s health took another turn for the worse, undergoing serious hospital treatment, and with the business still growing, Diane and Gavin, Geraint and Beryl’s eldest daughter and son in law also came to work in the business. Geraint’s health has since improved and is getting stronger by the day, and still keeps a close eye on us.

With a large indoor showroom and large outside space we are able to keep a large amount of stock and keep a range of 4×4’s – any make any model, new or pre owned.