Call to Advertise: 01239 698 008

HARPER ADAMS: Lliwen Williams

A young girl stands in the snow and smiles with four lambs in her arms
This month we talk to Lliwen Williams, Harper Adams student and Social Media Exec for the Harper Cymru society, about her background in farming, life at Harper, and her plans for the future.
Who are you / Pwy wyt ti?

My name is Lliwen Williams, I am a second-year student studying Agri-Business at Harper Adams University. I’m 19 years old and live in a small rural village near Llanrwst situated in North Wales. My role within Harper Cymru is to promote the society through social media.  

Fy enw i yw Lliwen Williams ac yn fy ail mlwyddyn ym Mrifysgol Harper Adams yn astudio Amaeth a Busnes. Rwyn 19 mlwydd oed ac yn byw yn Ogledd Cymru mewn pentre’ gwledig ger Llanrwst. Fy rôl o fewn Harper Cymru yw hybu’r gymdeithas ar y cyfryngau cymdeithasol.  

A young girl looks at the camera while hugging her pet lamb
Pictured above: Lliwen and her pet lamb Gwenno
How did your interest in agriculture start? / Sut wnaeth eich diddordeb o fewn amaeth ddechrau?

As I didn’t live on a farm, I was up on my grandparent’s farm at every opportunity, which used to be nearly every weekend and school holidays. When I was younger, I used to be responsible for the pet lambs and I was allowed to keep one which I called ‘Gwenno’.

In 2020 when covid struck and the national lockdown was in place, I wasted no time and went to live with my grandparents for 6 months. From then on, I knew that the agricultural industry was something I really wanted to get involved with.

Gan nad oeddwn yn byw ar fferm, ac ar bob cyfle roeddwn yn ei gael mi fyddwn I fyny ar ffarm fy Nain a Thaid ger Penmachno. Roedd hyn fel arfer ar benwythnosau a gwyliau ysgol. Yr wyn llyweth oedd fy nghyfrifoldeb pan yn ieuanc ac wrth i mi dyfu fyny cefais gadw oen o’r enw ‘Gwenno’.

Yn 2020 pan darodd cofid es i fyw ar y fferm am gyfnod o 6 mis, ac o hynny roeddwn yn gwybod fy mod eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant amaeth.

A welsh mountain sheep stands on the side of a hill with her two lambs
Pictured above: A pure Welsh mountain sheep with her lambs.

My grandparents live on a farm in Cwm Penmachno where they farm over 500 sheep and 30 Pedigree Welsh Black cattle. Since I was young, I had a keen interest in agriculture, and I was always on hand to help with lambing. Once I passed my driving test, I was up on the farm as often as I could be. We lamb around 200 crosses in the shed while the other pure Welsh mountain sheep lamb outside.

I have been given more responsibilities as I’ve grown older, and manage the lambing shed alongside my grandfather. I have my own pedigree flock of Zwartbles which lamb late February to early March, and I have shown them in small local shows when I was younger. 

Mae’r fferm wedi ei leoli yng Nghwm Penmachno lle mae fy Nhaid a Nain yn ffarmio dros 500 o ddefaid ac oddeutu 30 o wartheg Duon Cymreig. Roedd wedi cael diddordeb mawr wedi mewn amaeth ers bod yn ifanc, ac roeddwn wastad ar gael i helpu a’r wyna.  Ar ol I mi basio fy mhrawf gyrru roeddwn i fyny ar y ffarm yn fwy aml. Yn y tu fewn rydym yn wyna tua  200 o ddefaid croes, ac mae’r defaid mynydd Cymreig i gyd yn wyna tu allan.

Wrth i mi dyfu i fyny mae fy nghyfrifoldebau wedi cynyddu ac rwyf nawr yn rheoli’r sied wyna efo Nhaid.  Mae gennyf diadell fy hun o ddefaid Zwartbles sydd yn wyna diwedd mis Chewfror i ddechra Mawrth.  

Two Zwartables sheep looking at the camera in a lush green field with a blue sky in the background
Pictured above: Two of Lliwen's Zwartables flock
Why Harper? / Pam Harper? 

I decided to stay in 6th form and studied Psychology, Welsh, and Business. I have always had an interest in agriculture, but I was also interested in following a career as a primary school teacher.

In year 13, I had to make the tough choice of picking what I wanted to do. I applied for only 3 courses – one in Aberystwyth, and two here in Harper. I was overwhelmed as I got accepted to all three the day before my birthday, which was a great relief, and I have never looked back!

Choosing Harper Adams has been one of the best decisions I ever made, Harper is like a home away from home. Coming from a rural area, moving to a city or a large busy town was not my thing, which was why Harper appealed to me. Harper Cymru is also a society I recommend you join if you come from Wales, as we all socialize, and everyone knows each other! 

A large group of Harper Cymru society memebers stand together for a group photo on a night out
Pictured above: The Harper Cymru society students supporting Wales on a night out
What are your plans for the future? / Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

In my third year, I must go on placement for at least 10 months. I still haven’t sorted my placement, but I am hoping to stay close to home. I’m still not sure what I would like to do after graduating from Harper Adams, but I want to develop our family farm back at home and hopefully become an agricultural consultant/advisor. I would like to travel for at least 6 months after graduating and learn new skills and experiences within the agricultural industry. 

Yn fy nhrydydd flwyddyn mae’n rhaid mynd ar leoliad gwaith am 10-12 mis. Rwy’n gobeithio aros yn weddol agos i adra, gan obeithio daw lleoliad addas I fyny yn fuan. Ar ôl graddio o Harper Adams rwy’n gobeithio mynd I drafeilio am o leia 6 mis er mwyn derbyn profiadau sy’n ymwneud ar diwydiant amaeth. Nid wyf yn sicr pa lwybr gyrfaol ‘rwyf am ei ddilyn ar hyn o bryd, mae swydd fel ymgynghorydd amaethyddol yn apelio I mi! 

Share This Post

More To Explore

Feature

AGRI TRADER: Through The Ages

With some big changes coming in the next few months at AgriTrader HQ, and a new style magazine for our original West Wales edition, we’re looking back at how things have changed over the years.

Farm Life

FARM LIFE: The Future of Farming?

With all the talk of Artificial Intelligence recently, we’ve gone straight to the source and asked ChatGPT some hard hitting questions about how it can help humankind, or if it has plans for world domination!